haiku

چهارشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۲

در این صفحه آرشیو دوره ی اول هایکو گردآوری شده است.
زمان // ۸:۴۶ بعدازظهر

____________________________________________

mizu nurumu
ushiri ni
hito no irugotoshi

.................
Harako Kouhei
..............
آب ملایم می شود
یکی انگار پشت سرم ایستاده


..................
هاراكو كووهِى
..................
هشتم ماه مه . اميرى
_____________________

色町にかくれ住みつつ菖蒲葺く
.............
松本 たかし


iromachi ni kakure sumitsutsu shoubu fuku.
.................
Matsumoto Takashiپنهان ز ديده ها
در محله ى بدنامى
سوسن آذين می كنند


.........................
ماتسوموتو تاكاشى
.........................


امروز پنجم ماه مه مصادف با روز كودك در ژاپن است.پيش از اينها يكى از رسوماتى كه به همين مناسبت بجا می آوردند ، آذين كردن سردر منازل و ديوار زير بامها با گل ذنبق بوده است.شاعر ما به اجراى سنت مورد نظر در محلاتى كه مركز عشرتكده ها و تن فروشى هاست اشاره دارد. ساكنين اين نوع محلات معمولا كار و زندگى روزانه خود را به دور از نگاه ديگر بخشهاى اجتماع انجام ميدهند. نوعى ميل به اختفاى دائم در بينشان رايج است. در ظاهر امر نوعى گسست بين آنها و اجتماع وجود دارد كه نظام داورى حاكم آن را انتخابى آگاهانه قلمداد ميكند كه البته از بنيان نادرست است.در هايكوى بالا نيز شاعر بطور غير مستقيم به حسرت قلبى ساكن اينگونه محلات براى كار و زيستى مطابق استانداردهاى متداول محيط پيرامون اش پرداخته است. =============================================


磯に遊べりメーデーくずれの若者たち
草間 時彦

iso ni asoberi      
meidei kuzure no
wakamono tachi.      در ساحل درياها
شادخوارانند
جوانانِ ويرانگرِ ماه مه !


اين هايكو در واقع صداى اعتراض نسل پيشرو دهه پنجاه ژاپن خطاب به آدمهاى امروزى است . چرا كه نسل امروز با لاقيدى و سطحى نگرى همه دستاوردهاى جنبش هاى اجتماعى اسلاف خود را يكى يكى از دست ميدهد و دم فرو مى بندد. جماعتى كه حتا جربزه ى بزرگداشت آبرومندانه ى اول مه را هم از دست داده است .
__________________________________shousetsu ni
aka to kuro ari
kingio ni mo


..........
Ayako
..........
در دنياى رمان
سرخ وسياه هست
بين ماهى قرمزها هم همينطور

.........
آياكو
.........
□ نوشته شده در ساعت 4:31 PM توسط H Amiri____________________________________________________

Thursday, May 02, 2002

ienuchi o
nureba no tsubame
abarekeri
........................
Natsuishi
........................
پرستوى باران خورده
درون خانه را
به آشوب كشيد

.......................
ناتسوايشى
.......................
گاه پرنده اى راه گم كرده ، غفلتا از لاى در يا پنجره ى باز وارد حريم خانه ميشود. شما ميخواهيد بدون اينكه آسيبى به وى وارد شود راهى بيرون اش كنيد ، اما پرنده ى ترسيده و پريشان، خيال ميكند كه به تله افتاده است و ......اما به قول يكى از اساتيد فلسفه ى ژاپنى ، ¨پرستويى با بالهاى خيس¨ ، نماد بانوى منزل نيز هست .
نوشته شده در ساعت 16:37 توسط H Amiri
____________________________________________________________


Friday, April 19, 20029679; hana chiru ya
mimi futte uma no
otonashiki.........................
Murakami Kijou
.........................

گلبرگى فروافتاد ؛
گوش هاى اسب نجيب
تكانى خورد
.........................
موراكامى كيجو
.........................
نوشته شده در ساعت 17:58 توسط H Amiri
____________________________________________________________


Tuesday, April 16, 2002
كشتزارها نيز
اخبار هواشناسى را
بگوش نشسته اند
..............................
عطشان بارانند ؟ منتظر آفتابند اين كشتزارها ؟ هر چه هست مضطربند ! تشويش به بار نشاندن بذرى كه در سينه نهان دارند .


نوشته شده در ساعت 16:40 توسط H Amiri
_________________________________________________banshun o
mudo kibun no
mayonezu
............................
Koeda Emiko
............................

آفتاب بهار، لب بام
احوال روزگار ،
مثل سس مايونز !
......................
كواِدا اِميكو
......................___________________________________________
□ نوشته شده در ساعت 14:31 توسط H Amiri
senjin wa
hishshi ni haru o
oshimikeri
.....................
urito
....................

پيشينيان ما
بهار را با حسرت
مشايعت مىكردند !
................
اوريتو
................
____________________________________________________________


Saturday, April 13, 2002مامان و تلفن (1)
__________________ديشب به همراه تورج ميهمان حسين بوديم.
حسين 21 ساله ، در اطاق خوابگاهى كه در طبقه دوم كارخانه ى محل كارش واقع شده ، تنها زندگى مىكند. از دوسال پيش توانسته به ژاپن بيايد و حضورى ¨غير قانونى¨ داشته باشد.كارش طاقت فرسا و طولانى است. چهار و نيم صبح تا 5 ، 6 ، يا هفت بعدازظهر ، شش روز در هفته كار ميكند.
با چند قوطى آبجو ارزان قيمت رفتيم. او هم به همراه تنقلات ارسالى مادرش آبجو تدارك ديده بود. تازه كارش تمام شده بود. چشمانش گود رفته و چهره اش رنگ پريده و خسته بود.
به آبجوها اشاره كرد و گفت¨ شما شروع كنيد. من هنوز نمازم را نخوانده ام¨ . تورج گفت: ¨ پس زدوتر برو بخوان ! ¨ در اطاق ديگرى كه خالى بود نماز ميخواند. بطرف در كه ميرفت گفتم :¨ سلام مرا هم به خدا برسان !¨ لبخند زنان سرى تكان داد و در را بست. تا برگردد دو قوطى را خالى كرده بوديم . بعد سه نفره ¨ سلامتى ¨ زديم .
شب، موقع بگوبخندها ، گفت كه رئيس اش يك خط تلفن برايش كشيده . تلفن اش پيام گير هم داشت . زنگ كه بزنى اگر خانه نباشد صداى مهربان يك دختر كه به ژاپنى صحبت ميكند ميگويد كه طرف شما منزل نيست .....
حالا مادر هر وقت دلش براى حسين اش ميگيرد زنگ ميزند. اما قضيه ى اين پيامگير را انگار درست حاليش نكرده باشند. پيام ديروز مامان را هنوز پاك نكرده بود. آن را برايمان پخش كرد. مامان شمرده شمرده ، طورى كه طرف ژاپنى، فارسى گفتن اش را بفهمد ميگفت :
¨ سلام دخترم ! من مادر حسين هستم . اگه حسين اومد خونه ، بهش بگو مامانت زنگ زده و سلام رسونده . به خانواده ى خودت هم سلام برسان. امانت تو و حسين !¨ بعد از كمى مكث گوشى را گذاشت.
. هر سه خنديديم اما دور چشمان حسين حلقه اى اشك هم نشسته بود.


_________________________________________________________________________
□ نوشته شده در ساعت 20:31 توسط H Amiri
همپاى پژمردن من
علف ها سر سبزتر مىشوند
خاموشى نزديك است
..........................
اوگورا ميوجى
........................
اين هايكو آخرين سروده ى آقاى اوگورا است. هنگام ابتلا به سرطان زمزمه اش كرد. پس از آن در پى سه ماه پژمردن بى وقفه ، عاقبت قلب اش از تپش باز ايستاد . اما هم چنان كه خود ميگويد ، زندگى عليرغم او جريان دارد. و خود ميرود كه در حيات گياه زنده شود و تداوم يابد . كم نيستند شاعرانى كه مرثيه ى خاموشى خويش را پيشاپيش سروده اند .

....................................

meiru hodo
kusa aomi ite
shi ga chikashi

........................
Ogura Youji
........................
□ نوشته شده در ساعت 05:46 توسط H Amiri
____________________________________________________________

لاله
جانِ سرشار ِ
شادكامى ِ ناب است !
......................
هوسومى آياكو
......................

chuuripu
yorokobi dake o
mottiru
.......................
Hosomi Ayako
.......................
□ نوشته شده در ساعت 18:21 توسط H Amiri
____________________________________________________________


بعد از تحریر :
از سگِ مان بگويم ؛
¨ ساكورا پرپر مىشود !¨
.....................
آكى سوزومى
.....................شاعر نميخواسته كه در متن اصلى نامه خبر ناگوار فوت سگ را به مخاطب و آشناى خانوادگى اطلاع دهد . موضوع را در تصويرى اگر چه محزون اما لطيف و شاعرانه و در پانويس گنجانده است . سگ نزد كسانى كه نگهش ميدارند، معمولا همچون عضوى از فاميل پذيرفته ميشود. در خانواده هاى روستايى و عشايرى ايران نيز وضع به همين قرار است . منتها شرايط زمانه و زندگى است كه مجال بروز ظرفيتهاى عاطفى نهان در اين گونه پيوندها را ممكن ميسازد. براى مثال، بسيارى از خانواده هاى ژاپنى پيكر مرده ى سگ شان را طى مراسم ويژه اى، كه به كمك موسسات مربوطه و با پرداخت مبلغى پول صورت ميگيريد، ميسوزانند و خاكسترش را در قسمتى از باغچه ى خانه به خاك ميسپارند. با اين توصيف ، منظره ى ريزش برف گونه ى شكوفه هاى پرپر شونده ى ساكورا بر لانه و گور بجا مانده ى سگ در باغچه را ميتوان در ذهن تصوير كرد .


.........
tsuishin ni
inu no shousoku
sakura chiru
.............................
Akisuzumi
............................
□ نوشته شده در ساعت 17:19 توسط H Amiri
____________________________________________________________


Thursday, April 04, 2002; بابا ، مامان !
وقتى كه بدنيا اومدم ،
از كجا فهميدين كه من ¨هيرومى¨ هستم ؟
...............................................
كودك سه ساله ، هيرومى
...............................................شايد اين كودك احساس مى كند كه داراى هويتى ازلى است . شايد هم خطاب به پدر يا مادر و يا هردوى آنها ميگويد كه ¨ ميدانم پيش از ظهور در اين قالب مادى تن ، با شما و در دنياى روياهايتان ميزيسته ام اما آگاه باشيد كه از اين پس من نيز هستم ، همچون همه ى بودن هاى زمينى !¨


نوشته شده در ساعت 17:18 توسط H Amiri____________________________________________________________


بخشى از متن سلاخى نشده ى فيلم دودس گادن اثر برجسته ى كوروساوا ، به مناسبات اعضاى يك خانواده در قبال يكديگر اختصاص دارد .
پدر نسبت به همسر سرد مزاج است . مادر در عوض بسيار حشريست ، از همين رو خانه پر است از بچه هاى قد و نيم قد و با قيافه هاى جورواجور . يك بار موقع صرف غذا كه غير از مادر همه دور سفره جمع اند ، بچه ى بزرگتر كه پنج شش سال بيشتر ندارد و از ابتدا كمى عبوس نشان ميدهد يكباره بغض اش ميتركد . وقتى كه پدر علت را ميپرسد بچه در حالى كه گريه ميكند جواب ميدهد:
بهم مىگن كه تو باباى هيچكدوم ما نيستى ! ميگن باباهاى ما كساى ديگه اى هستن ! ميگن ما حرومزاده ايم ! اين چيزايى كه ميگن راسته يا نه ؟¨
پدر ساده دل با خونسردى و لحن بچه گانه ى ذاتى اش پاسخ ميدهد :
__¨ اينو هيچكى نمىتونه با اطمينان تشخيص بده ، در باره ى هيچكس . اونى كه ايناروبه تو ميگه ، تو هم بهش بگو : خب ، خودت چي؟ مطمئنى اونى كه توخونتونه باباى واقعيته ؟من شماهارو دوستون دارم پس بچه هاى من هستيد! اگه شما هم منودوست داشته باشيد باباتون هستم !..........¨
□ نوشته شده در ساعت 04:30 توسط H Amiri____________________________________________________________


سن ريوى مردم سالخورده :


حرف هاى درگوشى را
درگوشى هم كه ميزنند
لازم ميشه داد بكشند !...............naisho da to
ieba naisho to
dekai koe

===============================زادگاه من !
كوهسارهايت از هر سو
سرشار شكوفه ى لبخند است


.......................
ماسااوكا شيكى
.......................

furusato ya
dochira o mitemo
yama warau
.......................
Masaoka Shiki
.......................


____________________
□ نوشته شده در ساعت 03:11 توسط H Amiri

نهالى رسته بر كنده ى بجا مانده
و يكى تيغ در مشتى
حاضر در باغچه
.....................
سووها
.....................حضور توامان تيغ و نهال و كنده ى درخت در باغچه ، به خودى خود برانگيزاننده ى حس و حالى ناخوش آيند است. كنده ى بجا مانده ، نماد قربانى گردش تيغ ، اينك بستر رويش دوباره زندگى گشته و گويى تيغ تاب اين يكى را هم ندارد. اما همه اين حس و گمانه زنى نيز ميتواند فقط يك سوء تفاهم باشد. بويژه براى نسل ميانه سال ايرانى كه بيابان شدن جنگلى را بچشم خويش شاهد بوده .
hikobae ya
kiridashi motte
niwa ni iru................
Souha
................______________________________
□ نوشته شده در ساعت 17:13 توسط H Amiri

Thursday, March 28, 2002● سن ريوى سالخورده گان، توهم :مثل اينكه
راديويى هست
كه فقط براى من مىخواند

................
چنان تلخ شده ام كه
مگس ها هم از من
امتناع دارند
...................
اين گربه سياه
هرجا كه مىروم
پشت سرم مىآيد

......................................
لازم به ذكر است كه گربه ى سياه ، نزد افراد خرافاتى ، كه لابد تعدادشان در
بين افراد سالخورده بيشتر يافت ميشود، بد شگون است .
.........................................................................
اين دكتر در عكس راديوسكوپى
لكه هم كه مىبيند بازميگويد:
چيزيت نيست!


........................................................................................


Tuesday, March 26, 2002


مضرات پرگويى
شبكه هاى تلويزيونى ژاپن ، فوتبال ايران و ايرلند را پخش نمىكردند. ظاهرا در ساير كشورها نيز وضع بدين قرار بود . با راهنمايى دوستى به چت روم پالتاك در اينترنت مراجعه كردم.
آدم خَيرى گزارش راديويى بازى را به اطاقى از پالتاك وصل كرده بود. وقتى كه وارد آنجا شدم صداى هيجان زده گزارشگر با پس زمينه ى هياهوى استاديوم واضح و زلال شنيده ميشد. در آن لحظه صدها نفر رديف بگوش بودند و جلو نام همه بدون استثنا قرمز بود. هر كس وارد ميشد بطور خودكار قرمز ميشد. قرمز كه ميشوى فقط مىتوانى به صدا گوش كنى و روى صفحه ى سفيد مطلب دلخواه ات را به اروفارسى بنويسى. بازى حساس و مهيج بود و گزارشگر حرفه اى در اوج هيجان. ايرلند از چپ و راست هجوم ميآورد ، هنوز اين يكى توپ را ايرانى ها دفع نكرده بودند كه توپ ديگرى روى دروازه فرستاده ميشد. دير رسيده بودم و نميدانستم نتيجه ى بازى تا به الآن چيست. تا اينكه يك تازه وارد ديگر روى صفحه نوشت :
¨ نتيجه چيه ؟¨
جواب آمد:
¨ 0.0 مساوي¨
با ورود تازه وارد ها اينگونه پرسش و پاسخ ها در متن لحظات پرتلاطم و ميخكوب كننده هي تكرار ميشد تا اينكه يك بابايى كه تازه تشريف فرما شده بود نوشت :
¨ سلام به هموطنان عزيز ايرانى خودم. خسته نباشيد! مىبينم كه جمع تان جمع ئه . چه اطاق شلوغى ! ديدم كه تو اطاق هاى سياسى پرنده پر نميزنه ، بگو كه همه ى فرقه ها فوتبال گوش ميدن. الحق كه ايرانى جماعت هر جا باشه وطنشو فراموش نميكنه! حالا بگيد اين بازى كجا جريان داره و از كجا پخش ميشه ؟ تا حالا كى زده ؟ كى خورده؟¨
طي لحظات پر تشويش و كشنده اى كه با نعره هاى ترسيده و هيجان زده گزارشگر، سروصداى تماشاچيان ايرلندى و فشارهاى پى در پى تيمشان سپرى ميشد ، براى¨ آقا¨ پاسخى نوشته نشد. و هم او ادامه داد:
¨ ميشه يكى به من بگه كه آيا اين بازى پخش مستقيه يا نه ؟ اگه پخش مستقيمه از كجا ميگيريد؟ چونكه من شنيده بودم كه ايران هم بازى رو پخش نميكنه . بهونه درآورده و ميخواد حال گيرى كنه . آخه آخوند چه به فوتبال؟¨
اين حرف ها را درست وقتى مىنوشت كه ايرلند بعد از چند رفت و برگشت خطرناك از جناح چپ زمين صاحب يك كرنر شده بود. همه بازيكنانشان روي دروازه ايران جمع شده بودند ونفس ها در سينه ها حبس شده بود.
¨ مىگن بازى برگشت رو قراره تو تبريز برگزار كنن. آخه تبريز امكاناتش كجاست ؟ من تبريز رفتم ميدونم الآن از سرما سگ از خونش بيرون نميآد. اين فدراسيون هم عقلش انگار پاره سنگ برميداره ، اصلا يكى بگه اين خبر راسته يا سركاريه ؟ بابا به شوخي ميمونه به حضرت عباس. حالا نگفتين تا حالا كى زده ؟¨
كماكان جواب نميآمد و همين كم محلي بالاخره حرص ¨ آقا ¨ را در آورد:
¨ بابا چرا جواب نميديد؟ نكنه ايران گلَ رو خورده و شما عزاشو گرفتين ؟ خورده كه خورده به تخمم كه خورده ، جواب آدمو بديد!¨
اين را گفت و غيبش زد.

_____________________________
□ نوشته شده در ساعت 21:20 توسط H Amiri
● آرامش پيش از طوفان :هيبت زنم
وقتيكه ديگر از مساوات نميگوید
بس هراس انگيز است !

...........
ماسامى
...........

_________________________________
□ نوشته شده در ساعت 04:03 توسط H Amiri

● سن ريو :
شمار كودكان، ثابت مانده ،
رفتارهاى كودكانه اما
عجيب رو به فزونى است !
................
تاكادا ميه
................
توضيح اينكه رشد جمعيت در ژاپن بسيار اندك است . تا آنجا كه
اگر منفي نباشد ، ميتوان آنرا ثابت فرض كرد.

ko wa fuezu
kodomoppoi no wa
yatara fue
.................
Takada Mie
.................
_______________________________
□ نوشته شده در ساعت 04:37 توسط H Amiri
........................................................................................


● شكوه ى يك كارمند در قالب سن ريو :همسرم ،شريك دغدغه هايم ،چقدر عميق مىخوابد !


.................
هيما كوساكو
.................
اين هم يك جور تنهايى است .


nayami goto
wakeau tsuma wa
yoku nemuru.....................
Hima Kosaku
....................
__________________________
□ نوشته شده در ساعت 03:38 توسط H Amiriدر سايه شكوفه ها
كليد را به فرمانى
در مشتش فشرده است
................
ايمايى سِي
.............هنگام بهار و شكوفه دادن درختان ، خانوارهاى ژاپنى به باغ و بوستان هايى
كه معمولا مملو از درختان شكوفان ساكورا* هستند مى روند و ساعاتى طولانى
وگاه تا پاسى از شب را با باده گسارى و تبعات تفريحى آن سر ميكنند. كودكان
كه از دوپينگ مشروبات الكلى محرومند ، طبيعتا در همان ساعات اوليه اتراق
خسته و كسل ميشوند و اصرار به بازگشت ميكنند.يكى از راه هاى مصالحه ،
بازگشت كودك يا كودكان است كه يكى از مخاطرات آن گم كردن كليد منزل است .
نمايشى كه هميشه و همه جا تكرار ميشود. مادر كليد را در دست كودك مينهد ،
به واسطه ى زور پنجه هاى خود مشت كودك كه كليد را در آن نهاده است ،
فشرده ميكند : مبادا گمش كني ! تا خونه همينطور نگهش ميدارى ! حاليت شد ؟
و كودك فاتح به خانه باز ميگردد . اگر چه كم سن و سال تر اما شايد مثل
دخترك شيطان خودمان سراغ كامپيوترش ميرود.
با اقتباس از شرحى بر همين هايكو
______________________________________________
* در ترجمه ساكورا كمي سهل انگارى بكار رفته و برابر نهاد فارسي اش
را گيلاس گذاشته اند ، كه همان درخت گيلاس خودمان كه ميوه گيلاس
ثمر آن است را به ذهن متبادر ميكند كه غلط است . من تا روشن شدن
مطلب لااقل براى خودم ، از همان نام ژاپنىاش استفاده ميكنم .kagi hitotsu
nigiraseteiru
hana no shita
................
Imai Sei
................
___________________________
نوشته شده در ساعت 02:10 توسط H Amiri

● ادامه ى سن ريو هاى مردم سالخورده :
واسه آروم كردن نوه امبهش ممه خودمو دادمبا اين شرط كه به مامانش نگه

___________________

صبحدم با عَلَم راست شده پا شدمعروسمان ديداز شرم آب شدم


_________________________
mago no sewa
mama ni naisho to
chichi suwasu
----------------------
asadachi o
yume ni mirarete
washa makka*********************
□ نوشته شده در ساعت 22:01 توسط H Amiri
........................................................................................


Tuesday, March 19, 2002* * *
* * * *

نوروزتان پيروز
______________________
□ نوشته شده در ساعت 04:30 توسط H Amiri
● سبز ! كوه به كوه


ميروم و ميگذرمباز هم سبز !.................
تانه دا سانتوكا
................
باز هم هايكويى كه قاعده را رعايت نكرده .

wake ite mo
wake ite mo
aoi yama........................
Taneda Santoka
........................
____________________
□ نوشته شده در ساعت 03:48 توسط H Amiriهستى سرشار بهار !
حتا دهانى كه
به خميازه گشوده ميشود !

..........................
اوميا ماساتو. هشت ساله
..........................


akubi shita
kuchi no naka ni mo
haru ippai.....................
Omya Masato
.....................
****************
□ نوشته شده در ساعت 14:39 توسط H Amiri


● ¨سن ريو¨ هاى مردم سالخورده :


از گوشم مىروداز بينى و از دهانم مىرودمن از منم مىرود...................
تابستان استپس چرا اين تناز لرزش باز نمىايستد ؟...............واياگرا هستيار اما نيستچه سرگشته كه منم !"""""""""""""""""mimi dare ni
hana dare yo dare
washi wa dare..........natsu nanoni
naze nano
furue ga tomaranai.............baiyagera
aite inakute
tachi oujo
.............
Aoki Jun
............
*************************
_______________________
Saturday, March 16, 2002● درد دلهاى مردم سالخورده در قالب سن ريو :


دندان هاى عاريتى را كه بيرون آوردمنوه ام گفت :چشمهايت را هم بيرون بيار !..............گربه سياه خانه نيزبا ديدن من


چهره در هم كشيد.....................خانوم خانوما !


من ديگه براى هر شب جمعهكشش ندارم ..................

ireba mite
medama mo tote
mago ga iu


.........kuro neko ga
washi o mikakete
iyana kao.............baasan ya
washi ni wa kitsuizo
shu ichi wa**********************
□ نوشته شده در ساعت 20:07 توسط H Amiri
● ¨سن ريو¨ ى پايين را كه مي نوشتم ياد شعرى از دوستى ناديده افتادم كه سالها پيش
شنيدم . فقط يك بيت آن يادم مانده كه حيفم ميآيد ننويسم :


به خود رنگ صداقت ميزني اما نميداني
كه من دلبسته ام حتى به دنياى رياى تودنياى عجيب عشاق است و كاريش نميشود كرد.
□ نوشته شده در ساعت 05:27 توسط H Amiri
........................................................................................


Friday, March 15, 2002

● ************************
nozoki miru


hito ni awaseruhon makuro................
Kubayashi
...............


كتاب دستم رايواشكى ميخواندپا به پايش ورق خواهم زد

.............
كوباياشي
............


در شعر بالا كه يك سن ريو است ، كسي روى صندلي يا نيمكت ، به خيال خودش
دزدكى به همراه خواننده كتاب ، مشغول خواندن است ، غافل از اينكه طرف مقابل
بخاطر ملاحظه حال وى آهسته ميخواند و ورق ميزند .
*********************
□ نوشته شده در ساعت 18:46 توسط H Amiri
● **************************


koneko nemu shitsukami ageraretmonemuru
..................
Hino Sojou
..................


بچه گربه ى خواب آلودبغلش هم كه ميكنيخواب آلود


..................
هينو سوجو
.................بهار فصل زاد و ولد گربه هاست . بچه گربه هم بالطبع ،
نمادي بهاري است . خاصه در هايكو.
ديگر اينكه از ابتدا ي ورود هايكو به ديگر كشور ها از جمله
ايران ، هايكو را چه به زبان اصلي و چه در ترجمه در سه
سطر 5.7.5 مي نويسند و نمايش ميدهند . اين شيوه نگارش
در ژاپن فقط در كتاب ها و جزوات آموزشي براي خردسالان
استفاده ميشود . چنين شيوه اي با روح هايكو سازگار نيست
راه درستش اين است كه هر هايكو را در يك جمله نوشت
اگر بتوانم متن ژاپني هايكو ها را به همان خط چيني در وب
جا دهم اين شيوه درست تر را پيش خواهم گرفت .شايد هم
منتظر چنين شق القمري نمانم.


□ نوشته شده در ساعت 18:08 توسط H Amiri
........................................................................................


Thursday, March 14, 2002● نيستي در آينه


شب خاموش و سردي بود . سه دختر بچه كه بزرگترينشان شش ساله نشان
ميداد در اطاقي گرم و ساكت به همراه مادرشان دور سفره جمع بودند .
در خانه هاي سوت و كور اطراف انگار نه انگار كه آدمي زندگي ميكرد.
مادر مشغول كشيدن غذا بود . گربه اي دم در چنباته نشسته بود و همه
حواس بچه هاي كوچكتر را به خود مشغول كرده بود .صداي پايي كه
سلانه سلانه به در خانه آنها نزديك ميشد بگوش رسيد. اندكي بعد ، در با
صداي خشكي باز شد و سوز سردي به دروناطاق هجوم آورد ، گربه
وحشت زده جيغيكشيد و به بيرون فرار كرد . مادر و بچه بزرگتر بهت
زده بر جا خشكشان زد . مردي رنگ پريده , با سر و رويي
به هم ريخته و پريشان در ميان چهارچوب در ايستاده بود . بعد از مكثي
كوتاه ، كند و منجمد خودش را به سفره رساند ، همانجا نشست و با اشاره
بي حوصله دست غذا خواست . مادر ترسيده و منكوب شده ، بي معطلي
برايش غذا كشيد.سپس بچه هاي كوچكتر را بغل كرد ، از سفره فاصله
گرفت و اشكهايش را كه سرازيرشده بود از گونه پاك كرد . مرد سرش
را پايين انداخت و زيرلب زمزمه اي كرد . تكه ايگوشت به دهان گذاشت
اما چهره اش در هم شد . به زحمت و در حالي كه با دهاني نيمه باز آنرا
مي جويد بشقاب را پس داد .از سفره دور شد و به ديوار تكيه زد . به
سقف و نور لامپ زل زد ، بعد سربرگرداند و با اندوهي غريب و خاك
گرفته چهره ها را دوره كرد .
دوباره سر به زير انداخت و ناخنهاي بلند شده خود را كنجكاوانه ورانداز
كرد . بچه بزرگتر بغض اش تركيد. مرد را سه بار پياپي پدر صدا زد .
مي خواست با آغوشي گشوده به طرف او برود كه دستان مرتعش مادر
مانع شد . مرد قدري هاج و واج به كشمكش آنها نگريست . آ نگاه
دستي به موهاي ژوليده ي خود كشيدو هچنان خاموش از جا برخاست .
به طرف طاقچه رفت و روبروي آينه ايستاد.
آينه تصوير او را در خود منعكس نميكرد.
حقيقت شوم را به تمامي دريافت . آه كشيد
¨ من مرده ام !ديريست كه مرده ام! ¨
اين را گفت و به طرف در كه رو به تاريكي شب باز مانده
بود سلانه سلانه پيش رفت و محو شد .
_______________________________________________
نوشته بالا برداشت آزادي از يك نمايش كوتاه تلويزيوني است كه
سالها پيش ديدم . متاسفانه از نام و نشان فيلم چيزي يادم نيست .
□ نوشته شده در ساعت 17:22 توسط H Amiri
........................................................................................


Tuesday, March 12, 2002
يكي از دوستان ژاپني ، داستان كوتاهي از ¨زويا پيرزاد¨ ترجمه كرده است
حالا مدتي است كه براي درج آن در يك مجموعه از ترجمه آثار ادبيات فارسي
به بيوگرافي مختصر نويسنده نياز هست. همه راه هاي معمول جستجو مثمر ثمر
واقع نشده ، لذا از همه دوستان وب خوان و وبكار خواهش ميكنم كه در اين زمينه
ما را ياري دهند.


□ نوشته شده در ساعت 06:01 توسط H Amiri● ************************haru no hi yaposto no penkichi made nuru
...................
Saito Sanki
..................***********
صندوق پست را رنگ زده اندزمين را هم همينطوريك روز بهاري !..............
سايتو سانكي
.............

مامورين مربوطه در كار رنگ با بي مبالاتي عمل كرده اند . يا اينكه
عجله به خرج داده اند . اما بر خلاف انتظار، شره كردن رنگ بر
زمين اطراف ، تصويري دوچندان شاد و بهاري آفريده است . تصويري
ديگر كه جان مي دهد براي نقاشي !

*************************


□ نوشته شده در ساعت 05:21 توسط H Amiri
........................................................................................


Monday, March 11, 2002● ***********************


minshu shugigenba shirazu demimamori shugi......................
Aoyama Atsuo
.....................
Senriyu
------------------------


وقتي كه مردمسالاريكارگاه را نميشناسد ،سرور سالاريست................
آاوياما آتسواو
..............
قطعه بالاهم هايكونيست¨ سن ريو¨ است
□ نوشته شده در ساعت 06:13 توسط H Amiri
........................................................................................


Sunday, March 10, 2002● shakai ni wa


testo wa nai gatamesareru.........
chii
.........


در جامعهامتحان برگزار نمي شود اماهمه امتحان ميشويم
.............
چي اي
.........
قطعه بالا هايكو نيست. بروزن هايكوست يعني التزام به قاعده ي 5.7.5 دارد اما بي اعتنا به جوهر آن است.□ نوشته شده در ساعت 18:55 توسط H Amiri● ***********************
ume ichi rin


ichirin hodo noatatakasa........................
Hattori Ransatsu
........................
ملايمتي بسنده يتنها يكي شكفتنيك شكوفه درخت آلو !
...................
هاتوري رانساتسو
...................
***************************

□ نوشته شده در ساعت 15:17 توسط H Amiri
........................................................................................


Saturday, March 09, 2002● **********************


nizukuri nihakaru taijuhatsu guisu............
Toshiko
...........
□ نوشته شده در ساعت 16:00 توسط H Amiri
● با آخرين توان


گره بارم را مىبستم كهنغمه بلبل برخاست.........
توشيكو
.......طي لحظات سخت و سنگين بستن بار ، بلبل نغمه ي بهاري اش را كه
سر ميدهد ، پايان و آغازي ديگر را به شاعر ياد آور ميشود. نغمه بهاريست
مي توان آن را به فال نيك گرفت .
*************************
□ نوشته شده در ساعت 15:49 توسط H Amiri
........................................................................................


Friday, March 08, 2002

فكر بلبل همه آنست كه گل شد يارش
گل در انديشه كه چون عشوه كند در كارش


--------------------------------------------------------------------------------


□ نوشته شده در ساعت 18:05 توسط H Amiri● *************************fuusen okagishi kuro nekotori sugi....................
Kato Shuosen
....................
□ نوشته شده در ساعت 14:43 توسط H Amiri
● گربه سياه


هنگام عبوربادكنك را دَمي بوئيد و رفت
..............
كاتو شوسون
.............بادكنك، حس كنجكاوي گربه در حال گذر را برانگيخته .
پس گربه مكثي ميكند ، شيء كمي عجيب و ناشناخته را وارسي
ميكند :¨ چيز مهمي نيست ¨ . و راهش را ميگيرد و ميرود.
تقارن گربه و بادكنك ، بخودي خود يك تصوير تماشايي است .
چه در شعر و چه در يك تابلو نقاشي.
بادكنك هاي اوليه كه در عصر ميجي به بازار آمدند ، از جنس
كاغذ بودند ، هنوز هم گاه و بيگاه بادكنكهاي كاغذي در دست
بچه ها ديده ميشود. به هر رو از همان دوره ، بادكنك آرام آرام
به يكي از نماهاي بهاري ، خاصه در هايكو تبديل شد .
با اقتباس از شرح آقاي موچيزوكي مينورو .
*******************
□ نوشته شده در ساعت 14:27 توسط H Amiri
........................................................................................


Thursday, March 07, 2002● *************************


keichitsu noari ga hayahikujimushi kana
..........................
Takahama Kyoshi
..........................
□ نوشته شده در ساعت 05:21 توسط H Amiriبر بستر بهارمورچه ، تند و تيزكرم خاكي را كشان كشان با خود برد.................
تاكاهاما كيوشي
................زمين كه گرم ميشود ، مورچه ها هم از لانه بيرون ميزنند ،
از پس يك دوره استراحت كه با مصرف آذوغه انبانشان همراه
بوده ، حالا سرحال ، قبراق و با انگيزه دور تازه اي از كار و
انباشت را از سر گرفته اند. بيچاره كرم خاكي هم لابد با چنين
خيالي از دخمه اش بيرون آمده بوده است .*************************
□ نوشته شده در ساعت 05:13 توسط H Amiri
........................................................................................


Wednesday, March 06, 2002● ************************


omoshiro yakotoshi no haru motabi no sora........................
Matsuo Bashou
.......................
□ نوشته شده در ساعت 05:36 توسط H Amiri
● بهار پيش رو نيز


در گستره آسمان سفرشگفت خواهد بود
.................
ماتسواو باشو
.................پرداختن به سفرهاي باشو را باشد تا فرصتي ديگر. براي شرح احساس نهفته در هايكوي بالا ، قلم را به
ميلان كوندرا وا ميگذارم :
¨ راه : نواري از زمين كه ما برآن گام مىنهيم . جاده با راه فرق دارد ، نه از آن جهت كه معبرى است مخصوص
وسايط نقليه ، بلكه صرفا خطي است كه نقطه اي را به نقطه ديگر پيوند ميزند . جاده به خودي خود معنايي ندارد ؛
معنايش تماما از دو نقطه اي حاصل ميشود كه آنها را به هم مربوط ميكند . راه ستايش ارزش فضا است . هر تكه
راه با معني است و ما را به ايستادن فرا ميخواند . جاده كاهش پيروزمندانه ارزش فضا است و به همين سبب اكنون
صرفا هم به صورت مانعي برابر حركت انسان و هم اتلاف وقت او در آمده است .
پيش از آنكه راه ها و گذرگاه ها از چشم اندازها ناپديد شوند ، از روح انسان ناپديد شده بودند : انسان ديگر نخواست
قدم بزند ، نخواست با پاهاي خود قدم بزند و لذت ببرد . مهمتر آنكه ، او ديگر زندگىاش را نه چون يك راه ، بلكه
چون يك جاده ميديد : خطي كه او را از نقطه اي به نقطه ى ديگر ميبرد ، از درجه سرهنگى به درجه ى سرلشكرى ،
از نقش همسر به نقش بيوه . زمان فقط مانعي شد براي زندگي ، مانعي كه مىبايد با سرعت هر چه بيشتر از آن گذشت .
راه و جاده ؛ همچنين دو مفهوم متفاوت زيبايي هستند . وقتي پل به جاي خاصي ميگويد كه منظره زيبايي است ، به اين
معنا است : اگر اتومبيل را در آن محل نگه ميداشتيد ، ممكن بود قلعه اي ببينيد زيبا و متعلق به قرن پانزدهم كه باغي آن
را دربرگرفته است ؛ يا درياچه اي ببينيد كه تا دوردست ها گسترده است و قوها بر سطح درخشان آن شنا ميكنند .
در دنياي جاده ها منظره زيبا يعني : جزيره زيبايي كه خطي طولاني آن را با ديگر جزيره ها ي زيبا مرتبط كرده باشد.
در دنياي راه ها و گذرها ، زيبايي مداوم است و پيوسته تغيير ميكند ، ودر هر گام به ما مىگويد : ¨بايست !¨ ¨____________________________________________________________________________


□ نوشته شده در ساعت 05:35 توسط H Amiri
........................................................................................


Tuesday, March 05, 2002


ندانستم او كدام بچه بود
كه با تابى كه من بستم
بازى مىكرد
□ نوشته شده در ساعت 03:03 توسط H Amiri........................................................................................


Monday, March 04, 2002
اين تنها من هستم
كه زير سقف بلند آسمان
بازى ميكنم


□ نوشته شده در ساعت 05:00 توسط H Amiri
........................................................................................


Saturday, March 02, 2002● ************************machi kado nokaze o urunarikazaguruma
......................
Miyoshi Tatsuji
......................
□ نوشته شده در ساعت 17:41 توسط H Amiri

فرفرهباد سرگردان شهر رامتاعى كرده است
..................
ميوشي تاتسوجي
..................*********************
□ نوشته شده در ساعت 17:37 توسط H Amiri
........................................................................................


Friday, March 01, 2002● ************************


shounen nomiyaru wa shoujotorikumo ni............................
Nakamura Kusatao
............................
□ نوشته شده در ساعت 04:05 توسط H Amiriدر نگاه پسركه خيره دخترك استابري از پرنده پرميزند
..................
ناكامورا كوساتااو
..................
********************

□ نوشته شده در ساعت 04:02 توسط H Amiri
........................................................................................
□ نوشته شده در ساعت 2:13 AM توسط H Amiri● Wednesday, February 27, 2002


● *************************


shusen wakogu beshi ai waubau beshi..........................
Mitsuhashi Takajo
..........................
□ نوشته شده در ساعت 15:19 توسط H Amiri

تاب را تاب دادنعشق راتكاپوي دست يازيدن
...................
ميتسوهاشي تاكاجو
...................تاب و تاب بازي ، بويژه در هايكو ، يك تصوير بهاري است.
بدين ترتيب ما نيز دفتر هايكوهاي زمستاني را بستيم . تا ارمغان
بهار چه باشد.
□ نوشته شده در ساعت 15:04 توسط H Amiri
........................................................................................


Sunday, February 24, 2002● تست
□ نوشته شده در ساعت 18:08 توسط H Amiri● ************************The friendly snowmanEnjoying the sun's heatFeeling the mistake......................
Susanne Hyun
.....................


□ نوشته شده در ساعت 04:44 توسط H Amiriآدم برفي احساساتياز گرمي آفتاب لذت مىبَرَدو ميداند كه خطا ميكند...........................................
سوزان هايان. كلاس ششم ابتدايي. كانادا
..........................................
****************************
□ نوشته شده در ساعت 04:39 توسط H Amiri
● seki hitotsu


testo no shijimauchi yaburu..........................
Maedomari Asuka
.........................
□ نوشته شده در ساعت 04:13 توسط H Amiri

تك سرفه ايسكوت امتحان رادر هم شكست.....................................
ماادوماري آسوكا. 12 ساله . ژاپن
....................................************************
□ نوشته شده در ساعت 04:05 توسط H Amiri
........................................................................................


Saturday, February 23, 2002● ***************************


MY mom makes sweatersFor our groceries and for moneyAnd for my new bike.................................
Charles Louic. Canada
.................................
□ نوشته شده در ساعت 04:19 توسط H Amiriمادرم ژاكت مىبافدبقصد تهيه ي غذا و پول براي ماو دوچرخه ي تازه اي براي من...............................................
چارلز لويك . كلاس سوم ابتدايي. اهل كانادا
...............................................
□ نوشته شده در ساعت 04:15 توسط H Amiri
● ************************


Broken and brokenCrushed by the sea's wavesThe moon mends itself again...............
Aron Mohr
Canada
..............
□ نوشته شده در ساعت 03:52 توسط H Amiri
شكسته ميشود و شكسته ميشودزير ضرب امواج دريا له ميشودماه اما ، خود را دوباره شكل ميدهد..................................
آرون مور كلاس ششم اهل كانادا
..................................
****************************
□ نوشته شده در ساعت 03:47 توسط H Amiri
........................................................................................


Thursday, February 21, 2002● *************************takibi ni watsukazu hanarazushite asobu
..................
Goto Yahan
..................
□ نوشته شده در ساعت 16:17 توسط H Amiri
● به شعله ها نمىآميزند


دورى هم نمىگزينندآتش ، بازيچه آنهاست
............
گوتو ياهان
............گاه بىهوده تشويش خطر كردن ديگران را داريم .***************************


□ نوشته شده در ساعت 16:05 توسط H Amiri
........................................................................................


Wednesday, February 20, 2002● ************************


kaze no ko niyane no yuki miesuzume mie
......................
Hosomi Ayako
......................
□ نوشته شده در ساعت 17:15 توسط H Amiri
● كودك سرما خورده


خيره ي برف بامها ستخيره ي گنجشك ها ست................
هوسومي آياكو
...............كودكان به محض اينكه در بيماريشان، اندك بهبودي احساس ميكنند،
ميل به گريز از حصار و پوشش گرم والدين به سرشان ميزند. بي تاب
بازي درفضاي آزاد از بستر . افسوس كه پناه گرم خانواده ، در سنين بلوغ
واستقلال جاي خود را به سرپنجه هاي بي رحم جامعه اي مي سپارد كه
از تو ، تنها گرگ بودن و يا طعمه شدن را مي پذيرد . راز نوستالوژي
سالهاي طلايي كودكي ، براي آنها كه از سعادت حمايت خانواده برخوردار
بوده اند همين جاست.
*****************************
□ نوشته شده در ساعت 17:12 توسط H Amiri
● test
□ نوشته شده در ساعت 06:37 توسط H Amiri● براي تست قلم تازه
□ نوشته شده در ساعت 06:29 توسط H Amiri● *************************


atsukan noitsu mi ni tsukishiteshaku ka na
.......................
Kubota Mantaro
.......................
□ نوشته شده در ساعت 05:04 توسط H Amiri
از كي بدينگونهدر نوشيدن آتسكانمن ساقي خويش گشتم ؟
................
كوبوتا مانتارو
................در باره ي آتسكان به زيرنويس شعر پايين رجوع كنيد.
اما ¨خود ساقي خويش گشتن¨ ، بويژه وقتي كه به دفعات استمرار مىيابد ،
در ژاپن يكي از نشانه هاي برجسته ي تنهايي ، عزلت و گوشه گيري است ،
و يا درگيري با مشغله و اندوهي كه در باره ي آن با ديگران نمىتوان سخن
گفت . اين هايكو ميتواند زبان حال مشتري هميشه خاموش ميكده در شعر
پايين هم باشد.
****************************
□ نوشته شده در ساعت 04:59 توسط H Amiri
........................................................................................


Monday, February 18, 2002● ***********************


atsukan yaitsumo mukuchi nohitori kyaku
....................
Suzuki Kisajo
....................
□ نوشته شده در ساعت 16:56 توسط H Amiri
● گفت آتسكان!


ميهمان هميشه تنهاو هميشه خاموش
..................
سوزوكي ماساجو
..................‍‍آتسكان‍‍( بروزن آسكان با سين مشدد) همان عرق برنج يا اوساكه است. با آغا‏ز فصل سرد ،
بسياري ، اوساكه را حرارت مي‏هند و داغ مي‏نوشند. اوساكه‏ي حرارت ديده و داغ را آتسكان
مي‏گويند. ضمن حرارت دادن عرق برنج ، درصدي از الكل آن ، از سبو پرميكشد ، در عوض
گواراتر شده بدن را گرم مي‏كند. در هايكو‏ي بالا ، جسم و جان مشتري در معرض دو جبهه‏ي
سرماي زمستاني و سوز بي ‏كسي است. پس ، آتسكان نوشش باد!
************************


□ نوشته شده در ساعت 16:33 توسط H Amiri
........................................................................................


Sunday, February 17, 2002● **********************


hatsutori nikotauru tori motokaranu...................
Abe Midorijo
..................
□ نوشته شده در ساعت 16:06 توسط H Amiri
● بانگ خروس نخستين را


همتايان به پاسخ برآمده‏اندآوايشان هيچ دور نيست
.................
آبه ميدوريجو
.................پرنده يا خروس نخستين ، به خروسي ميگويند كه در نخستين سپيده‏ د‏م سال نو
نخستين بانگ قوقولي قوقو را سردهد.************************
□ نوشته شده در ساعت 16:01 توسط H Amiri
........................................................................................


Saturday, February 16, 2002● ******************************
معرفي اشعار و يادداشتهاي روزانه از حرف هاي شنيدني كودكان ژاپني:تخم مرغ آب پز
پوستش را ميگيرم
ابرها را كنار ميزنم
بعد
به خورشيد ميرسم!" كاشيما جون ايچي 6 ساله¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨در نگاه سگ ها
از بد جنسي خبري نيست.¨ساكودا ميهو 6 ساله¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨برف
رو لباسم ميشينه
تو نخ هاش پنهان ميشه
همونجا ميگيره ميخوابهاواِ دا شينگو
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨خدايا !
تو پرواز ميكني ؟
يا اينكه راه مي ري؟
كفش پات ميكني ؟توچيتاني يوكو 5 ساله¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
بهانه هاي بچه هاي جا تركن:مامان ببين!
اين جيش لعنتي
بازم ازمن زودتر بيدار شده !
............مامان نيگاه كن
ديشب چقدر عرق كردم !
.............


كوكاكولا:بابا جون بيا ببين
كف كوكاكولاي ديروز
با جيشم اومده بيرون
................سيفون :خدافظ ! باي باي !
مامان با تو نبودم كه ! با اًنِ خودم بودم.
خدافظ ! اًن جونم خدافظ !
.................
حالا آب رو ول ميكنم
تا بازم اسكي بازي كني
........................
آينه :
خيلي خوب شد كه پسر شدم !
با اين قيافه اگه دختر شده بودم
وحشتناك بود
..........
اين دندوناي رديف بالا خيلي بدبختن
تا آخر عمر بايد آويزون باشن
.......................مامانم وقتي داره روزنامه ميخونه
ريختش عين بابام ميشه..........................تو بازي افتادم
دودولم زخمي شد
اونو به بابام نشون دادم
بابام بهش دوا زد
ما مردها اين حرفها رو با هم نداريم
********************************
□ نوشته شده در ساعت 17:41 توسط H Amiri
........................................................................................


Friday, February 15, 2002● ***********************با صداى بىتابىِ پاييبيدارشدم از خواب؛ كوچه امادر خلوت و خاموشىِ خوف آورِ خود خفته بود، انگار!.......................................................................
اين قطعه در هنگامه ي فاجعه ي قتلهاي زنجيره اي سروده شده است.
فاجعه اي كه گويي سر پايان ندارد.
......................................................................
******************************
□ نوشته شده در ساعت 17:33 توسط H Amiri
........................................................................................


Thursday, February 14, 2002● ************************


shosetsu moheta sumi o tsugukoto mo heta
.......................
Kubota Mantaro
.......................


□ نوشته شده در ساعت 14:49 توسط H Amiri
● در نوشتن رمان ناتوان هستم


در گيراندنِ آتشِ ذغال هم حتيناتوان هستم
................
كوبوتا ماناتارو
...............احتمالا شاعر در نيمه راه نوشتن رمانش براي مدتي به بن بست رسيده،
نوشته دلش را نمي گيرد ، براي تغيير روحيه به زندگي روزمره ميپردازد ،
اما مي بيند كه در انجام امور ظاهرا جزيي هم كه ساده مينموده ، دست و پا
چلفتي است . بسياري، گه گاه به اين نتيجه ي احساسي ميرسند.**********************
□ نوشته شده در ساعت 14:46 توسط H Amiri
........................................................................................


Wednesday, February 13, 2002● ********************


seki o shite mohitori
....................
Ozaki Housai
....................
□ نوشته شده در ساعت 16:04 توسط H Amiriسرفه هم كه مي زنمتنهايم
................
اوزاكي هوساي
...............نمونه ي ديگري از شكستن قاعده ي 5.7.5 هايكوسرايي. با اين وجود
بخاطر ايجاز كلام در عين سرشاري حس و عاطفه ،از جمله ي محبوب ترين
هايكوهاست. سرفه كه نشانه ي بيماري و ناخوش احوالي است ، بلافاصله
بعد از بروز ، كسان آدم را به شكلهاي مختلف به واكنش وادار مي كند ، بي
آنكه بيمار از درد و رنج خود سخني گفته باشد. آدم بي كس و تنها اما در اين
موقعيت ابعاد تنهايي خود را بيشتر درمي يابد.
□ نوشته شده در ساعت 16:00 توسط H Amiri
........................................................................................


Tuesday, February 12, 2002● *************************koi neko nosakadaru o tobihanete yuku...........................
Takahashi Tomoko
..........................
□ نوشته شده در ساعت 14:49 توسط H Amiri
گربه ي عاشقروي بشكه هاي شرابجست و خيز ميكند..................
تاكاهاشي توموكو
..................با نزديك شدن بهار , سرمستي موسمي گربه ها هم آغاز ميشود. غريزه ي
جفت گيري و توليد نسل در اين حال و هواي تحول يافته تحريك ميشود.گربه را
كه دچار اين حالت ميشود, عاشق ميگويند. كه به همان شكل ترجمه اش كردم.
اما صحنه ي اجراي جست و خيز , بشكه هاي مشروب است كه در واقع دخيل
كردن انسان در اين فضاي سرمستي است.
*************************
□ نوشته شده در ساعت 14:45 توسط H Amiri
........................................................................................


Monday, February 11, 2002● ***********************haru no yamiosanaki osorefuto kaeru
...........................
Nakamura kusatao
...........................
□ نوشته شده در ساعت 14:23 توسط H Amiri

سايه ي بهارهراس هاي كودكيم راباز مي آفريند...................
ناكامورا كوساتااو
...................***************************
□ نوشته شده در ساعت 14:20 توسط H Amiri
........................................................................................


Sunday, February 10, 2002● *****************************


ترجمه چند شعر از بچه ها ي خيلي كوچولوي ژاپني براي بچه هاي ايراني
وقتي كه بزرگ شدمبه مامانم ميگم:


آهاي زن آبجو بيار!آهاي زن روزنامه رو بده !آهاي زن تلويزيونو روشن كن!بچه كه باشي نميتوني اينجوري بگي ,ميتوني؟ياماكاوا تتسويا 6 ساله.........................مامان جون دوست پسر داري ؟بابا جون دوست دختر داري ؟اگه دارين بيارينشون خونهميخوام ببينم اونا رو دوست دارين يا نه
موراكامي چي آكي 5 ساله.....................
خداي آسموناتو آسمون وقتي ميخواسته بخوابهيادش رفته كه شير آبو ببندههمينه كه حالا دو روز تمومهاينجا يه ريز بارون ميباره !
ياماگوچي تاتسويا 6 ساله
....................
و گوز آخر را خورشيد زدپس زمين را باد بردو ماه را باد بردوستاره ها را باد بردو همه چيز بر باد رفتآنگاه موجودات فضاييبه سوگواري نشستندنيشيزوكا اميكو 7 ساله******************************
□ نوشته شده در ساعت 01:42 توسط H Amiri
........................................................................................


Saturday, February 09, 2002● **********************mizu makuragabari to samuiumi ga aru
..................
Saito Sanki
.................
□ نوشته شده در ساعت 06:25 توسط H Amiri
كيسه آب سرد, بالش سرمقُلپ قُلپ, به دريا گوييغوطه ورم
.............
سايتو سانكي
.............آنها كه كيسه ي آب سرد را به هنگام تب شديد, در بستر زير سر گذاشته اند, حتما با حسي
مشابه احساس شاعر مواجه شده اند. قلپ قلپ صداي آب درون كيسه , با هر تكان ,زيرگوش
طنيني دو چندان مييابد, بويژه با جسمي تب دار و به طبع آن تخيلي كم وبيش هذيان زده . انگار
در عمق دريا غوطه ور شده اي.
**************************
□ نوشته شده در ساعت 04:59 توسط H Amiri
........................................................................................


Friday, February 08, 2002● *******************سنگ سرد بودآب سرد بود , تابوت سردآه اي خاك گرم خاوران!******************
□ نوشته شده در ساعت 03:16 توسط H Amiri
........................................................................................


Thursday, February 07, 2002● **********************nagare yukudaikon no ha nohayasa kana
..........................
Takahama Kyoshi
..........................
□ نوشته شده در ساعت 15:49 توسط H Amiri

سوار بر شتاب رودبرگ سبز شلغمبه آني از برم بگذشت
................
تاكاهاما كيوشي
...............تصويري كه پيشترها بيشتر به چشم ميآمد. وقتي كه كشاورزان يا
زنان خانه دار در ساحل رودخانه ها شلغم ها را شستشو ميدادند, بسيار
اتفاق مي افتاد كه برگ سبزي از ريشه كنده ميشد , از دستان شوينده
ميگريخت و تن به جريان گذران رود ميداد. اگر چه بدين ترتيب سهم
سبزي كاسه سوپ خانواده كمتر ميشد, اما برگ سبز شناور در رود
فضاي خاكستري و يخ زده ي زمستان را براي دمي ميشكست .**************************
□ نوشته شده در ساعت 15:38 توسط H Amiri
........................................................................................


Wednesday, February 06, 2002● ***********************kogarashi yaumi ni yuhi ofuki otosu
........................
Natsume Soseki
........................
□ نوشته شده در ساعت 16:53 توسط H Amiri
● ...................................
تند باد زمستانيخورشيد را در دوردست افقغرقه ي دريا كرد
...................
ناتسومه سوسه كي
...................اين هم طبع آزمايي نويسنده نامدار آقاي سوسه كي در حيطه ي هايكو سرايي!
سوز سرد را مسبب غرق شدن خورشيد در دريا ميداند. حتما او مانده و دريا و
آسماني تاريك , و¨ سيلي سرد زمستان¨.
خوانندگان ايراني با رمان ¨بوچان¨ , نويسنده ي مذكور را ميشناسند.
اثر ديگري از وي به فارسي برگردانده شده است يا نه ؟ آنها كه درجريان بازار
نشرهستند پاسخ خواهند داد.*******************************

□ نوشته شده در ساعت 16:49 توسط H Amiri
........................................................................................


Tuesday, February 05, 2002● ************************seki o suruhaha o miageteiru ko kana

........................
Nakamura Teijo
........................
□ نوشته شده در ساعت 15:57 توسط H Amiri
● ..............................
نگاه كودك به بالاستبه چهره ي مادركه سرفه ميزند
...............
ناكامورا تيچو
..............
بازتاب سرفه در اطرافيان و دريافت آن توسط سرفه كننده , هميشه حاوي ظريفترين
احساسات و عواطف انساني است .************************
□ نوشته شده در ساعت 15:52 توسط H Amiri
........................................................................................


Monday, February 04, 2002● ***********************ikutabi mo


yuki no fukasa otazunekeri
......................
Masakao Shiki
......................
□ نوشته شده در ساعت 15:33 توسط H Amiri

در بسترفقط از برف ميپرسيد¨ امروز چقدر باريده است؟¨

...............
ماسااوكا شيكي
...............بيمار , بستري است و ناتوان از گردش در طبيعت.
بناچار سياحتش را با پرواز ذهن و به ياري نيروي
تخيل خويش پي ميگيرد, اما نه در عالم هپروت بلكه
در فضا و محيطي كه دلبسته ي آنست. از همين رو
در هر فرصت از اطرافيان از برف واندازه بارش آن
ميپرسد.*******************


□ نوشته شده در ساعت 15:27 توسط H Amiri
........................................................................................


Sunday, February 03, 2002


با جادوي كلمات به دنيايي ديگر سفر كنيد!
□ نوشته شده در ساعت 21:28 توسط H Amiri
● *************************waga mono toomoeba karushikasa no yuki
.....................
Takarai kikaku
.....................
□ نوشته شده در ساعت 14:10 توسط H Amiri

گفتم برف نشسته بر چترم


سهم من است


و سبكبار شدم
...............
تاكاراي كيكاكو
...............********************
□ نوشته شده در ساعت 14:01 توسط H Amiri
........................................................................................


Saturday, February 02, 2002● ************************


tetsupatsu nonaka e mo arare

.......................
Taneda Santoka
.......................
□ نوشته شده در ساعت 17:43 توسط H Amiri
● ..................بر كشكول درويشتگرگ ضرب گرفته است
............
تاندا سانتوكا
............راهبان بودايي همچون دراويش ايراني , كشكول بدست دارند.
كشكول هايي از جنس فلز. مردم كوچه و بازار از سر خير
خواهي, دلسوزي يا صدقه ي رفع بلا در كشكول ايشان پول
ميريزند. پولي كه هزينه هاي زندگي آنها را تامين ميكند.
هايكوي بالا از جمله ي هايكوهايست كه قاعده ي پنج هفت
پنج هايكوسرايي را رعايت نكرده است. اما زيبايي و بداعت
كم نظير آن جايي براي چون و چراي معترضين باقي نمي
گذارد. در تصوير بالا تگرگ مجال اعانه و صدقه را به
مردم نمي دهد اما در عوض بر كشكول درويش مي كوبد و
انباشته اش مي كند.
ازاين پس نيز گاه و بي گاه هايكوهايي از اين دست كه
قاعده را رعايت نكرده اما كماكان زيبايند, تقديمتان مي كنيم.********************
□ نوشته شده در ساعت 17:39 توسط H Amiri
........................................................................................


Friday, February 01, 2002● *************************
نيم نگاه
......خانم ماكيكو تاناكا وزير امور خارجه ي بركنار شده ي روزهاي اخير,
يكي از خبرسازترين وزيران كابينه دولت ژاپن بود . همه ي زواياي
زندگي سياسي و شخصي ايشان , كه گه گاه با هم تداخل هم پيدا ميكرد ,
براي ژورناليستها و هم چنين افكار عمومي شنيدني بود. در همين رابطه
يكي از سلسله انتقاداتي كه در مجلس نمايندگان و از زبان نماينده ي جناح
مخالف به ايشان صورت گرفت براي ايراني ها هم قدري شنيدني است .
دريكي از آخرين نشستهاي سازمان ملل در توكيو كه آقاي خاتمي از
ايران و خانم ماكيكو تانكا تواما حضور داشته اند , قرار جلسه كوتاهي
براي مذاكره و گفتگو بين اين دو راس ساعت نه صبح گذاشته ميشود. كه
خانم وزير ژاپني بيش از نيم ساعت تاخيرمي كند. احتمالا آقاي خاتمي
لحظه هايي كه اضافه بر سازمان علاف بوده , فكر ميكرده كه به خاطر
حساسيت ديدار, طرف مقابل درگير تدقيق مواضع و نظرات دولت مطبوع
اش در حال گفتگوي تلفني با توكيوست . اما بشنويد اصل ماجرا را :
خانم ماكيكو تاناكا در آخرين لحظه ي قبل از خروج از اتاق هتل متوجه
ميشود كه انگشترش را گم كرده و به جستجويش مشغول زير و روكردن
اثاثيه ميشود . يعني پرزيدنت خاتمي پشم !
********************
□ نوشته شده در ساعت 18:45 توسط H Amiri
● ********************


michinoku nohoshiiri tsuraraware ni kure..................
Takaha Shugiyo
..................
□ نوشته شده در ساعت 16:10 توسط H Amiri

سرزمين ميچينوكوقنديلهاي يخين ات را به من بدهكه ماواي ستاره گانند..........
تاكاها شوگيو
..........يكي از ديدنيهاي منطقه ي سردسير ميچينوكوي ژاپن , شكلگيري قنديلهاي بزرگ
و شفافي است كه زمستانها از بام خانه ها آويز ميشود. در شبها ي سرد و صاف ,
ستارگان آسمان بگونه اي در اين قنديلها منعكس مي شوند و مي درخشند كه گويي
ماواي حقيقي شان همانجاست .**********************
□ نوشته شده در ساعت 16:03 توسط H Amiri
........................................................................................
□ نوشته شده در ساعت 2:09 AM توسط H Amiri

deku no me nokatari to nemurukan ya kana........
Gunji Sakatsu
□ نوشته شده در ساعت 15:43 توسط H Amiri

عروسكم پلك فروبست¨تق¨ , و خوابيدشبي سرد در پيش است !.......
گونجي ساكاتسو
......شاعر در موقعيت يكي از مجريان تاتر عروسكي ژاپن , شب هنگام با پايان
نمايش به خانه آمده , در ضميرش صداي فرو افتادن پلك چوبين عروسك
پژواك ميشود. پس لحظه هاي فراغت وي نيز آغاز مي گردد. اما
¨شبي سرد درپيش است¨. اشاره ي شاعر به تنهايي روح خويش است يا
نگراني براي عروسكش؟ من نميدانم .*****************


□ نوشته شده در ساعت 15:35 توسط H Amiri
........................................................................................


Wednesday, January 30, 2002● *****************


fuyu bachinoshinidokoro nakuarukikeri
...........
" Murakami kijou"
□ نوشته شده در ساعت 17:40 توسط H Amiriزنبوري كه تا زمستان پاييدسرگشته ي به كجا مردنبر زمين سرد پا ميكشاند.........
موراكامي كيجو************************


□ نوشته شده در ساعت 17:37 توسط H Amiri
........................................................................................


Tuesday, January 29, 2002● ****************************


kome togebatango no rizumuharu mazuka"Miki Masami"
□ نوشته شده در ساعت 16:03 توسط H Amiriرقص رقصان برنج ميشويمبا ريتم تانگوبهار نزديك است
¨ميكي ماسامي¨ژاپني ها برنج را بقصد گرفتن لعاب آن ميشويند.
كاري كه ما با آبكش كردن آن انجام ميدهيم. شستن
برنج به اين منظور به فشار زياد دست و پنجه نياز
دارد كه براي تامين آن حركات نسبتا موزوني در
اندام شوينده كه لابد زن تشريف دارد, ايجاد ميشود
خانم ميكي ماسامي در اينجا متاثر از حال و هواي
روحي خود كه بي ارتباط با نزديك شدن بهار هم
نيست, عمل شستن را با ريتم و آهنگ رقص تانگو
انجام داده است. نعوذبالله...


□ نوشته شده در ساعت 15:49 توسط H Amiri
........................................................................................


Monday, January 28, 2002● ***********************


hakuchou nokubi tsukami furimawasu yume
" Kouzan Reona "
□ نوشته شده در ساعت 16:17 توسط H Amiriگلوگاه قو در چنگمپيكرش به گرد سر ميچرخاندمدر كابوس شبانه ام
كااوزان ريونا
با تصويري هولناك روبرو بوديم اگر همه اشكابوس نميبود. با كمي تامل رنج شاعر را درمي يابيم . اما در دنياي امروز چه بسيارند واقعياتكابوس گونه ! سپيده دمي كه آمرين و مجريان جنايتسراز خواب گران بردارند, با كابوس خاطره يافعالشان چه خواهند كرد ؟***********************


□ نوشته شده در ساعت 16:14 توسط H Amiri
........................................................................................


Sunday, January 27, 2002● *********************


akai tsubakishiroi tsubaki toochi ni keri
" kawahigashi hekigoto"
□ نوشته شده در ساعت 16:50 توسط H Amiriكاملياي قرمزكاملياي سفيدهردو بر خاك افتاده اند !
¨ كاواهيگاشي هكيگوتو¨
*********************
□ نوشته شده در ساعت 16:46 توسط H Amiri
........................................................................................


Saturday, January 26, 2002● ***************************


fuyu soubiakaku sakarantokuromi motsu" Hosomi Ayako"
□ نوشته شده در ساعت 18:31 توسط H Amiriرز زمستاني من !روياي سرخ فامي ات راسياهي ها مچاله ميكنند
خانم هوسومي آياكورز زمستاني يكي از انواع رزهاست كه زمستانهامي شكوفد . هميشه پرده اي از رنگ سياه آغشته يسرخ فامي اوست . خانم هوسومي آياكو اين سياهي راحاصل چاره ناپذير تلاش جانكاه شكفتن اودر فصل سردتبيين ميكند. در يك تصوير شاعرانه .
*************************
□ نوشته شده در ساعت 18:28 توسط H Amiri
● *******************************


hi no aru uchihikari tame okefuyu ichigo" kadokawa genyoshi "
□ نوشته شده در ساعت 05:35 توسط H Amiriآهاي توت فرنگي ها !تا خورشيد هستنور بياشاميد نور !كادوكاوا گنيوشيتوت فرنگي از محصولات گل خانه اي فصل زمستاناينجاست. روزگار اين فصل كوتاه است و طبيعتا ساعاتنورافشاني خورشيد كه ¨ بي دريغ ميتابد ¨ محدود.****************************


□ نوشته شده در ساعت 05:29 توسط H Amiri
........................................................................................


Friday, January 25, 2002

□ نوشته شده در ساعت 2:05 AM توسط H Amiri
tabi ni yande

yume wa kareno o

kake meguru" bashou "
=====مسافر از پاي فتاده
به رويا درمي نوردد
دشتهاي زمستاني راباشواين شعر را باشو در بستر بيماري , در نيمه راه يكي از سفرهايش
سرود. او كه شيفته ي طبيعت بود. ميل به زيستن را در هنگامه ي
احتضار, اينگونه تصوير نمود.********************************************************


□ نوشته شده در ساعت 18:45 توسط H Amiri
● *************************************************************


fuyunami o
osore ni kishi ka
mi ni kishi ka" tanino yoshi"

درياي مواج زمستان!
به تماشا آمده بودم
يا براي هراسيدن ؟
تانينو يوشيهايكوي بالا ياد آور اين بيت حافظ است :
شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل
كجا دانند حال ما , سبكباران ساحل ها
اما با تفاوتهايي چند. در هايكوي بالا شاعر در موقعيت يك ساحل نشين
كه شب هنگام به ديدن دريا آمده قرار دارد. شاعر از خود مي پرسد كه
براستي براي ديدن زيبايي دريا آمده يا به قصد هراسيدن از آن ؟ طبيعتا هردو .
زيبايي شب هنگام دريا در فصل زمستان توام با شكوهي هراس انگيز
است . هنگامي كه سياهه ي پر تلاطم و ژرف دريا در بي نهايت افق امتداد
مي يابد و با تاريكي غول آساي آسمان درهم مي آميزد. بي هيچ خط متمايز روشني .********************************
□ نوشته شده در ساعت 03:35 توسط H Amiri
........................................................................................


Monday, January 21, 2002● ****************************************************


sutoobu ni

biiru tengoku

utagawazuIshizuka Tomoni
□ نوشته شده در ساعت 23:59 توسط H Amiri
بخاري گرم
آبجو مهيا
بهشت همينجا ست , همين جا !

ايشيزوكا توموني

لحظه هايي كه به بهانه اي كوچك , احساس خوشبختي ميكنيم بسيارند. اما گاه ,
اين احساس خوشبختي از نگاهي با فاصله , كه قيودي مثل شرايط زماني را
همراه دارد , تحقير آميز و مسخره جلوه ميكند. تكيه ي زياده از حد متعارف
در مهيا بودن سعادت , احتمالا به اين امر اشاره دارد. در اصل ژاپني شعر
شگرد بسيار ظريف ديگر زباني , براي رساندن اين منظور به كار رفته است
كه در ابتدا از توان درك من خارج بود. مثلا ايجاد يك سكته ي آوا شناسانه
بين كلمه ي آبجو و سعادت يا بهشت.... و ديگر اينكه تفسيرهاي پايين اشعار
با توجه به نوشته هاي مفسرين و گاه مشورت با دوستان ژاپني صورت ميگيرد
شما هم مي توانيد با احساس خود شعر را معنا كنيد.*******************************************************
□ نوشته شده در ساعت 23:13 توسط H Amiri
● ***********************************************************************


goku itenu
tsuma kite ware ni
rei o nasu"Aakimoto Fujio"
□ نوشته شده در ساعت 07:56 توسط H Amiriدر سلول يخ زدههمسرم به ديدنم آمد
با تعظيمي موقرانه
آكيموتو فوجيوهنگامي كه شاعر زنداني بوده , در يكي از روزهاي سرد سلول پذيراي همسرش ميشود كه به ملاقاتش آمده . رفتار زن در لحظه ي ديدار, در حضور زندانبانان, محترمانه و رسمي است. و شاعر با درك اين موضوع , ازشعله ي نهان در وقار همسرش, گرمي ميگيرد. زن با اين جلوه از ايستادگي خود سخن مي گويد و طلب پايداري از همسرش.توضيح اينكه آقاي فوجيو در سال 1940 ميلادي به جرم عضويت در گروه خانواده ي هايكو, كه اشعار ضد جنگ مي سروده اند به همراه ديگر يارانش دستگير شده بوده است.
با اقتباس از.....
□ نوشته شده در ساعت 07:52 توسط H Amiri
........................................................................................


Saturday, January 19, 2002● ***********************************************************


در نگاه سگ ها
از بد جنسي
خبري نيستكودك خردسال**********************مامان ببين خنده دار نيست؟
من كه پسرم
از شكم تو كه دختري
به دنيا اومدم!يك كودك خردسال ديگر
دو قطعه شعر بالا را چند سال پيش در دفترچه يادداشتهاي يك معلم دبستاني خواندم . معلم هميشه از شاگردان مي خواسته كه شعرهايشان,با هر موضوع و شكلي كه سروده اند را براي معلم بخوانند. متن ژاپني شعر و نام كودكان فعلا در خاطرم نيست. فقط يادم هست كه دو قطعه ي بالا هايكو نبودند.******************************************************************
□ نوشته شده در ساعت 17:06 توسط H Amiri
........................................................................................


Friday, January 18, 2002
*************************************Uto uto
seishi no sotoya
hinataboko"Murakami kijou"
□ نوشته شده در ساعت 19:37 توسط H Amiri
خواب آلوده
فارغ از بودن يا نبودن
در پناه آفتاب زمستانموراكامي كيجو*********************
□ نوشته شده در ساعت 19:33 توسط H Amiri

************************************Umi ni dete
kogarashi kaeru
tokoro nashi


"Yamaguchi Seishi"
□ نوشته شده در ساعت 19:28 توسط H Amiriبه دريا كه مي رسد
اميد بازگشتن اش نيست
سوز خشك زمستانيياما گوچي سي شيكسي را پذيراي سوز سرد و خشك زمستاني نيست. از همين رو, وي تمامي خشكي ها را بجستجوي دوستي ناممكن در مي نوردد, تا به دريا , پايان سفر, و شايد نفي خود پاي مي نهد.
□ نوشته شده در ساعت 19:25 توسط H Amiri


______________________________
ono irete
ka ni odorkuya
fuyu kodachi"Buson"
□ نوشته شده در ساعت 19:14 توسط H Amiriاز پس ضربه ي تبر
رايحه اي بس شگفت
از تن درخت خفته ي زمستان برخاستبوسون
□ نوشته شده در ساعت 19:12 توسط H Amiriten aogu
utareshi hei mo
fuyu no ki mo"nonaka ryoske"
□ نوشته شده در ساعت 18:46 توسط H Amiri
نگاهشان به آسمان
سربازي كه آماج گلوله شد
و درخت خشك زمستاننوناكا ريوسكهشاعر با مشاهده ي درخت بي شاخ و برگ زمستاني, كه نگاهش گويي به آسمان دوخته شده , به ياد لحظه ي اصابت گلوله به سرباز, در تصوير معروف به جا مانده از وي افتاده است.
□ نوشته شده در ساعت 18:36 توسط H Amiri
........................................................................................


□ نوشته شده در ساعت 1:55 AM توسط H Amiri____________________________________________________

Tuesday, April 30, 2002


● تا ساعاتى ديگر اين صفحه به روز خواهد شد
□ نوشته شده در ساعت 4:19 PM توسط H Amiri


____________________________________________________

Wednesday, April 24, 2002


____________________________________________________
زمان // ۵:۳۴ بعدازظهر

____________________________________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

zamimeye Haiku

Favorite Links:
▪ Link01
▪ Link02
▪ Link03

* Send email

Archives: